Städdagar i Bottna hembygdsförenings hus

Alla intresserade som har tid och lust att fixa och städa i på och runt husen är varmt välkomna

Bottna Sockenstuga måndagen den 20 maj klockan 10
Prästänkesätet vid Vrångstad tisdagen den 14 maj klockan 15

Alla arbetsvilliga är varmt välkomna