Om Bottna.se

Bottna.se är en webbplats som drivs av Bottna hembygdsförening.

Bottna, kulturbygd vid havet.
Denna hemsida är tänkt att fungera som informationskanal mellan människor som bor, lever i eller har anknytning till Bottnabygden.

Om du har något du önskar skall finnas med på denna hemsida, skicka ett mail till info@bottna.se

Länka gärna till Bottna.se. Bilder och innehåll på sidan tillhör Bottna Hembygdsförening om inte annat anges, hör av dig om du vill låna något. Ifall vi på något sätt inkräktar på din copyright, hör av dig.