Att se i Bottna

Bottna Sockenstuga

Huset är byggt 1868–1870 som skolhus, detta var en gång Tanums kommuns första riktiga skolbyggnad. Delar av huset är flyttade från det första skolhuset vid Brogrensliden. 1882 byggdes huset till med ett kommunalrum för stämmor och möten och ovanpå detta ett sockenmagasin där jordbrukarna kunde få låna spannmål till utsäde mot en ränta på 15%.
Efter klagomål att lärarbostaden var för trång byggdes denna till 1922, samtidigt renoverades huset. Lekplanen utanför skolan, nuvarande parkeringsplatsen, färdigställdes 1926, flygelbyggnaden för slöjdsal och tvättstuga samt en friliggande vedbod färdigställdes 1928.

Hembygdsföreningens förste ordförande, Fritiof Johansson, var gift med lärarinnan Ingeborg Johansson och familjen bodde i lärarbostaden. 1929 skrev Fritiof Johansson till sockenstämman och bad att man skulle sätta upp varningsskyltar vid skolan då barnen var tvungna att gå över vägen för att komma till lekplanen och bilarna passerade skolan ”i svindlande fart”. På den tiden gick vägen där infarten till parkeringsplatsen är idag och fortsatte därefter genom det som idag är grannhusets trädgård vidare ner mot kyrkan. Huset fungerade som skola fram till 1965 då det istället blev samlingslokal för bygden.

Den gamla lärarbostaden är idag lägenhet som hyrs ut som privatbostad.

 

Fornstugan

Huset skänktes till föreningen på 1940-talet av Anna Colliander sedan hennes mor, Hedda Björk, avlidit. Det flyttades från Moltemyr till nuvarande tomt som skänkts av Valborg och Holger Lindskog. Huset är ett av de äldsta i Bottna, konstruktionen är så kallad ryggåsstuga, det vill säga ett envåningshus utan innertak. Denna sorts hus var vanliga för allmogen. Huset har flera namn i folkmun bland annat ”Guttestôvva”. Idag använder Bottna Hembygdsförening huset som museum.

På 1920-talet bodde här två familjer samtidig. Loftet hyrdes ut till en skolmoster, en dam som gick runt i gårdarna och undervisade barn i kristendomskunskap. Skolmostern var inte lätt att tas med och kallades ”Basâ” (Basen, eller den som basade/bestämde).

 

Vandringsleder

I Bottna finns det tre vandringsleder vilka alla utgår från Sockenstugan. Lederna är markerade och går igenom ett varierat landskap, både på landsväg och i skog och mark.

Den röd-vita leden är ca 3,5 km lång och går via Duellebacken, upp mot Domarringen och förbi Fornstugan. Därefter kommer du fram till en utkiksplats med bänk där du kan fika, leden fortsätter sedan ner mot Rambergs kyrka och därefter åter genom skogen ner till utgångspunkten. Denna led invigdes 2005

Den blå-vita leden går initialt samma väg men svänger efter Fornstugan av ner mot Tosteröds stora vatten, förbi Tunneberget och Tosteröds kvarnruin, och går därefter förbi söder om Skärperöds gård och ut på landsvägen och tillbaka till Sockenstugan. Denna led invigdes 2006 och är ca 7 km lång.

Den gula leden är ca 5,5 km lång och startar även den vid Sockenstugan och går via Fornstugan, över berget ner mot KKV, Konstnärernas KollektivVerkstad, på Skärholmen. På denna led passerar man torpruiner, Jätteklyftan och ett nedlagt stenbrott, längs vägen har man en fantastisk utsikt mot Bottnafjorden. Leden invigdes 2007.

När man går den röd-vita och gula leden kan man träffa på betande djur. Tala lugnt till djuren och promenera vidare, de är bara nyfikna. Glöm inte att stänga ordentligt efter dig!

 

Fornminnen

Det finns ett flertal fornlämningar i socknen, bland annat finns Långdöse på Vrångstad från tidig bondestenålder (cirka 5000 år sedan) och hällristningen ”fågelmännen” på Kallsäng. Dessutom finns domarringar på Vrångstad och Stenebacka, stenröse på Skibbevall samt ett flertal hällristningar och lämningar av stenåldersboplatser. På berget väster om kyrkan finns flera hällristningar av skepp och skålgropar inhuggna.