Om Bottna Hembygdsförening

Bottna Hembygdsförening

Föreningen, då Bottna Hembygds och fornminnesförening,  bildades 1927 efter initiativ av slöjdläraren Fritiof Johansson och andra intresserade sockenbor. Föreningens stadgar är från detta år. I oktober 2012 firade föreningen sitt 85-års jubileum med fest i Sockenstugan.

I början av föreningens verksamhet var intresset litet för att tillvarata gamla saker. Det sades rent ut att ”sön't gammelt skit ä enget å ta vara på”. Sedan föreningen under 1940-talet fått tillgång till fornstugan, som tidigare stått nere på Planarne, och flyttat den till sitt nuvarande läge samtidigt som människorna efter kriget fick det bättre ökade intresset för att tillvarata gamla saker.

På 1970-talet började stugan blir för liten för alla föremål som skänkts. Föreningen fick då tillgång till halva prästänkestugan på Vrångstad som man delade med Svenneby Hembygdsförening. Numera äger Bottna Hembygdsförening änkesätet.

Sedan hösten 2004 äger föreningen även Bottna Sockenstuga, vilken föreningen fått som gåva av Tanums kommun. Detta är den enda samlingslokal som finns i socknen.

Inkomna medel används för att hålla våra byggnader i stånd så att kommande generationer skall få möjlighet att se utvecklingen av vår bygd. Detta blir mer och mer viktigt eftersom utvecklingen tycks accelerera snabbare för varje år. Tappar vi kontakten med vår historia tappar vi också fotfästet inför framtiden.

”Här har jag lekt som barn för länge sedan
här är mitt hem, här är mitt barndomsland
den lilla fläcken som knappt syns på kartan
den vill jag hålla hårt uti min hand”

Leif Karlsson

Vi hälsar nya, såväl som gamla, medlemmar välkomna. Då kan ”vår lilla fläck på kartan”, BOTTNA, leva kvar!

Vad gör föreningen nu?

  • Några gånger varje år är det berättarafton.
  • Föreningen har varje sommar sommarting vid Fornstugan.
  • I november 2012 gav föreningen ut "Bottna - Boken om en bygd"
  • PUB för medlemmar några fredagskvällar per år.