Årsmöte i Bottna hembygdsförening – Johnny snökätting berättar om Ukraina

Årsmöte i Bottna hembygdsförening. Efter årsmötesförhandlingarna berättar Johnny snökätting om sitt arbete för och i Ukraina.

Det blir fika.

Bottna sockenstuga söndagen den 7 april 15.00