Nationaldagsvandring 6 juni 15.00

Traditionell nationaldagsvandring under Leif Karlssons ledning, i år till Kuskalur.

Start vid Bottna Skärperöd 6 juni 15.00, medtag egen kaffekorg.

Klockan 15.00, inget annat

Vägen till Kuskalur är enn traktorväg i skogen, hyfsat platt och ungefär en kilometer lång.

Bottna Hembygdsförening anordnar

Fornstugan

Bilden visar fornstugan vid Bottna Stenebacka, helt enkelt en fin bild med flagga.