Årsmöte i Bottna Hembygdsförening

Bottna Hembygdsförening bjuder in alla medlemmar till årsmöte söndagen den 15 maj klockan 15. Vi bjuder på enklare förtäring

Söndagen den 15 maj klockan 15.00 i Bottna Sockenstuga