Läfsebakning 8/3

Alla barn och deras vuxna är hjärtligt välkomna på läfsebakning i Bottna Sockenstuga söndagen den 8 mars klockan 14.00

Läfsor är hällgräddade bohuslänska tunnbröd.

Fika blir det, med läfsor.

Varmt välkomna!

Bottna Sockenstuga söndagen den 8 mars 14.00. Bottna Hembygdsförening anordnar.