Kyrkogårdsvandring i Bottna Sockenstuga

På gravstenarna på Bottna kyrkogård kan vi läsa om folk från förr, men vilka var de. Leif Karlsson berättar och visar bilder.

Fika serveras

Bottna Sockenstuga, tisdagen den 19 mars 18.00. Bottna Hembygdsförening arrangerar.