Quizpub

På fredag är det dags för medlemspub i Bottna Sockenstuga, denna gång kör vi en musikquiz.

Alltså, pub som vanligt och denna gång med quiz! Alla medlemmar i Bottna Hembygdsförening är välkomna.

Bottna Sockenstuga fredagen den 9 februari 20.00. Bottna Hembygdsförening anordnar.