Sommarting vid Stenebacka 17/7 16.00

Sommarting är Bottna hembygdsförenings mest traditionstyngda evenemang.
I år kommer Birgitta Hedenborg och spelar och sjunger.

Fornstugan vid Stenebacka


Det blir kaffe, dopp, lotteri och en massa trivsel.

Söndagen den 17 juli 16.00 vid Stenebacka
Synnerligen varmt välkomna
Bottna Hembygdsförening anordnar

Vid regn flyttas evenemanget till Bottna sockenstuga